Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Bli Elev

SØKERE FRA ANDRE FYLKER:

Alle søkarar

Last ned - Tilleggsskjema.
Fyll inn i skjemaet, ta utskrift og signer.
Send til:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Søkarar frå ungdomsskolen
Gå til www.vigo.no
Logg på med MinID
Velg fylke: Rogaland
 
Velg programområde
Obs: Dersom studieførebuande programområde, velg "(ordinært løp)"
Velg skole: Sauda vidaregåande skule
"tilleggsopplysninger 1" Velg språk
"tilleggsopplysninger 2" Registrer ToppVolley Norge som ditt 1. ønske.
Du må også søke to andre skoletilbod i ditt heimfylke.


Søkarar frå vidaregåande skole

Gå til www.vigo.no
Logg på med MinID
Velg fylke: Rogaland
Velg programområde
Obs: Dersom studieførebuande programområde, velg "(ordinært løp)"
Velg skole: Sauda vidaregåande skule
"tilleggsopplysninger 1" Velg språk
"tilleggsopplysninger 2" Registrer ToppVolley Norge som ditt 1. ønske.
 
Søkarar til VG2 og VG3 studieførebuande programområde må velge programfag.

Nåverande elevar ved ToppVolley Norge:
Gå til elektronisk valskjemawww.blokkvalg.no
Logg på med ditt brukarnamn og passord.
 
Eksterne søkarar:
For val av programfag kontakt rådgjevar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
Du må også søke to andre skoletilbod i ditt heimfylke.
Møter du vanskar ved innsøking, kontakt Øyvind Marvik, tlf. 51922850/91830957 epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

SØKERE FRA ROGALAND:

Alle søkarar

Last ned - Tilleggsskjema.
Fyll inn i skjemaet, ta utskrift og signer.
Send utfylt Tilleggsskjema og karakterutskrift 1. termin for inneverande skoleår til:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søkarar frå ungdomsskolen

Gå til www.vigo.no
Logg på med MinID
Velg programområde
Obs: Dersom studieførebuande programområde, velg "(ordinært løp)"
Velg skole: Sauda vidaregåande skule
"Tilleggsopplysninger1" Velg språk
"Tilleggsopplysninger 2" Registrer ToppVolley Norge som ditt 1. ønske.
Du må også søke to andre prioriterte skoletilbod. Som rettselev er du då sikra skoleplass komande skuleår.

Søkarar frå vidaregåande skole

Gå til www.vigo.no
Logg på med MinID
Velg programområde
Obs: Dersom studieførebuande programområde, velg "(ordinært løp)"
Velg skole: Sauda vidaregåande skule
"Tilleggsopplysninger1" Velg språk
"Tilleggsopplysninger 2" Registrer ToppVolley Norge som ditt 1. ønske.
 
Søkarar til VG2 og VG3 studieførebuande programområde må velge programfag.
For val av programfag kontakt rådgjevar Lillian Nordengen:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf:  51922822 / 95792245
 
Du må også søke to andre prioriterte skoletilbod. Som rettselev er du då sikra skoleplass komande skuleår.
 
Møter du vanskar ved innsøking, kontakt Øyvind Marvik, tlf. 51922850/91830957 epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt informasjon:
Sauda videregåande skule
ToppVolley Norge
Rygjatunvegen 30, 4230 Sand
Kontonr: 8601.89.38032
Vipps: 127230